Nápověda pro Total Commander


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.91:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.90:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.80:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.71-2.73 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.70:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.61/2.62 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.60 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.50 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.04 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.03 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.02 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.01 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.0 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.0 beta 4:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.0 beta 3:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.0 beta 2:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 2.0 beta 1:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 final:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 release candidate 7 (RC7):


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 release candidate 6 (RC6):


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 release candidate 5 (RC5):


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 release candidate 4 (RC4):


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 release candidate 3 (RC3):


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 release candidate 2 (RC2):


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 release candidate 1 (RC1):


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 10:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 9:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 8:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 7:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 6:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 5:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 4:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 3:


Co je nového v Total Commanderu pro Android 1.0 beta 2:

Obsah

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní se skládá z následujících částí:

Obsah

Výběr souborů/složek

V Total Commanderu je několik možností, jak vybrat soubory a složky:

  1. Ťukněte na ikonu souboru
  2. Použijte tlačítka pro výběr v levém dolním rohu
  3. a. Přidržte ikonu pro zobrazení výběrového menu
    b. Zvolte možnost "Vybrat soubory"
    c. Odrolujte na poslední položku, kterou chcete vybrat
    d. Klikněte na její ikonu pro výběr celého rozsahu
Obsah

Souborové operace

V Total Commanderu pro Android můžete provádět následující souborové operace:

Obsah

Hlavní menu obsahuje následující příkazy:

Obsah

Zobrazuje poslední navštívené složky.

Klepněte na název složky, pokud se do ní chcete přepnout.

Obsah

Umožňuje rychlý přístup k často používaným složkám.

Klepněte na název složky, pokud se do ní chcete přepnout.

Pokud sem chcete přidat složku, neotvírejte Záložky z domovské stránky! Nejprve přejděte do složky kterou chcete přidat a potom ji přidejte přes hlavní menu.

Obsah

Umožňuje vyhledat soubory podle zadaných kritérií:

Vyhledat:
Jméno souboru, které hledáte, je možné použít pouze části názvů a 'wildcards' *,?

Obsahuje text:
Vyhledá soubory obsahující zadaný text

Rozlišovat velikost:
Rozlišuje při hledání velká/malá písmena

Unicode:
Hledání textu v Unicode souborech

Ne starší než:
Hledat pouze soubory mladší, než je zadaný čas

Velikost:
Omezí výsledky hledání podle velikosti souboru

Obsah

Ukončí Total Commander pro Android

Obsah

Vytvoření podsložky v aktuální složce.

Obsah

Umožňuje změnit nastavení Total Commanderu.

Obsah

Pro Kopírování/Přesun souborů je označte klepnutím na jejich ikonu, nebo pomocí tlačítka Označit soubory a potom klepněte na tlačítko Kopírovat/Přesunout.

V dialogu Kopírovat/Přesunout můžete nyní napsat cestu k cílové složce. Výchozí volbou je aktivní složka ve druhém panelu.

Potom klepněte na tlačítko Kopírovat pro vytvoření kopie, na tlačítko Přesunout pro přesun, nebo soubor(y) odešlete přes bluetooth/Wifi.

Pokud zdrojový panel zobrazuje obsah ZIP nebo RAR archivu, označené soubory budou dekomprimovány.

Pokud cílový panel zobrazuje obsah archivu ZIP, označené soubory budou komprimovány do tohoto archivu.

Pokud zdrojový panel zobrazuje obsah pluginu, označené soubory budou staženy.

Pokud cílový panel zobrazuje obsah pluginu, označené soubory budou nahrány na server.

Obsah

Přejmenování zvoleného souboru: Podržte prst/pero na zvoleném souboru dokud se nezobrazí kontextové menu, potom klikněte na Přejmenovat.

Obsah

Podržte prst/pero na zvoleném souboru dokud se nezobrazí kontextové menu, potom klepněte na Editovat. Tím se zvolený soubor otevře ve výchozím editoru nebo se zobrazí seznam dostupných editorů.

Nápověda interního editoru

Obsah

Tlačítkem X smažete označené soubory.

Důležitá poznámka: Soubory nejsou přesouvány do koše jako ve Windows, ale jsou rovnou SMAZÁNY!

Obsah

Umožňuje komprimovat označené soubory a/nebo složky interním ZIP archivátorem.

Soubory ZIP vytvořené tímto způsobem jsou plně kompatibilní se ZIP standardem a mohou být dekomprimovány na PC nebo přímo v Android zařízení. Pro dekomprimaci ZIP archivu otevřete ZIP soubor klepnutím, nebo Enterem, potom označte soubory, které chcete rozbalit a stiskněte tlačítko Kopírovat pro dekomprimaci do zvolené složky.

Obsah

Pro dekomprimaci ZIP archivu otevřete ZIP soubor klepnutím, nebo Enterem, potom označte soubory, které chcete rozbalit a stiskněte tlačítko Kopírovat.

Total Commander umožňuje dekomprimovat archivy ZIP a RAR.

Obsah

Zobrazí vlastnosti vybraného souboru(ů) a umožní změnit jejich datum/čas.
U složek zobrazí jejich velikost.

Obsah

Obnovit složku

Znovu načte aktuální složku pro zobrazení změn provedených jinými programy.

Obsah

Odeslání souborů přes bluetooth (standardní OBEX protokol).

Protokol OBEX je používán zařízeními typu PocketPC, Palm(TM) a mnoha mobilními telefony.

Obsah

Umožňje odeslání označených souborů přes Wifi vytvořením lokálního WebDAV serveru. Vyžaduje Wifi plugin.

URL adresa bude zobrazena také jako QR kód. Jako cíl je možné použít Wifi plugin na jiném Android zařízení, nebo jakoukoli jinou čtečku QR kódů společně s webovým prohlížečem.

Obsah

Umožňuje uživateli označit nebo odznačit soubory určitého typu (např. html soubory) použitím 'wildcards' *.htm *.html .

Napište 'wildcards' jaké potřebujete, nebo vyberte dříve použité z rozbalovacího menu a klikněte na Výběr nebo Zrušit výběr. Soubory budou přidány k aktuálně vybraným souborům!

Obsah

Kontextová menu

Kontextová menu se zobrazí při klepnutí trvajícím déle než jednu sekundu. Jsou aktivní v seznamu souborů a u některých tlačítek v nástrojové liště:

Kontextové menu souborů obsahuje příkazy Přejmenovat, Vlastnosti, Kopírovat/Přesunout do schránky a Vložit.

Pro audio a video soubory je zde navíc položka pro přehrání v interním přehrávači médií.

Všechny uživatelem definovaná tlačítka také mají kontextové menu, umožňující jejich úpravu nebo smazání.

Obsah

Klávesové zkratky

Na zařízeních s hardwarovou klávesnicí, nebo při použití bluetooth klávesnice Total Commander využívá následující klávesové zkratky:

1O stránku nahoru
2Přejmenovat
4Editovat
5/6Kopírování/Přesun
7Nová složka
8Smazat
9Řazení
0O stránku dolů
MezerníkOznačit soubor
+/-Dialog Výběr souborů
ENTEROtevřít soubor/složku
# / @Vlastnosti
BackspacePřepnout do nadřazené složky

Obsah

Nástrojová lišta

Nástrojová lišta obsahuje předdefinovaná tlačítka jako např. Kopírování a Mazání a také umožňuje přidat vaše vlastní tlačítka klepnutím na ikonu Přidat (poslední tlačítko na konci lišty). Tlačítko je vždy přidáno na konec lišty, ale před tlačítko Přidat.

Popis tlačítek:

Označit/Odznačit soubory. Také můžete přímo klepnout na ikonu souborů, abyste je vybrali.
Kopírovat nebo přesunout označené soubory, odeslání přes bluetooth.
Komprimace souborů do ZIP archivu.
Smazat vybraný soubor(y).
Seřadit aktivní panel podle názvu souboru, přípony, velikosti nebo data/času.
Zobrazit druhý panel s uživatelsky definovanými tlačítky.
Přidat aktuální složky do nástrojové lišty (výchozí), nebo výběr interního příkazu nebo externí aplikace. Editovat klepnutím a podržením.

Pro úpravu uživatelsky definovaného tlačítka na něj klepněte po dobu delší než 1 sekunda. Tím otevřete kontextové menu, které vám umožní upravit nebo smazat tlačítko.

Další podrobnosti v sekci Dialog Přidat/Upravit tlačítko

Obsah

Dialog Přidat/Upravit tlačítko

Tento dialog vám umožňuje změnit nastavení tlačítka v nástrojové liště.

Pole:

Dostupné parametry:

(Je povoleno více řádků, jeden parametr na jeden řádek!)
file:/cesta/název
Odeslat název souboru jako URL
url:http://www.server.com/
Odeslat jakékoli URL aplikaci
stream:/cesta/název
Odeslat název jako STREAM
type:text/plain
Nastavit konkrétní MIME typ
extra:NAME:data
Doplnit pole v názvu android.intent.extra.NAME hodnotou data
extra0:NAME:data
Doplnit pole v názvu NAME hodnotou data
extra2:NAME:data
Extra pole vyžadující seznam řetězců
list:
Send the list of selected files as URL list via putParcelableArrayListExtra.
Automatically sets MIME type to type common to all files, e.g. audio/mp3, audio/*, */*
Also changes ACTION_SEND to ACTION_SEND_MULTIPLE
list:NAME
Like list:, but sets name used by putParcelableArrayListExtra.

Speciální parametry:
%% znak procenta
%P aktuální cesta (s lomítkem na konci)
%N jméno prvního vybraného souboru
%T současný adresář ve druhém panelu
%M jméno prvního označeného souboru ve druhém panelu
%C content://url
%S Všechny vybrané názvy souborů bez cesty, uzavřené v "" pokud obsahují mezery. Například: název.txt, "další název.txt"
%P%S Jako %S, ale s cestou. Např.: /storage/emulated/0/název.txt
   Poznámka: Uzavřete text do ' pro použití jednoduchých uvozovek, do " pro dvojité uvozovky

Příklad: Odeslání mailu s přílohou dvěma příjemcům:
Typ funkce: Odeslat do aplikace
Příkaz: >> GMail
Parametry:
stream:%P%N
extra2:EMAIL:x@y.com
extra2:EMAIL:z@y.com
extra:SUBJECT:Soubor pro vás
extra:TEXT:V příloze je soubor %N

Obsah

Interní editor

Interní editor umožňuje editovat malé soubory ve formátu ASCII nebo Unicode.

Hlavní menu:

Poznámka: Kopírování/Vložení z/do schránky je možné přes kontextové menu

Obsah

TC Přehrávač médií

Interní přehrávač médií umožňuje přehrávat formáty souborů podporované přímo systémem Android, použitím integrovaného ovládání Media playeru.
Umí streamovat hudbu a video z internetu a z (updatovaných) pluginů.

Hlavní menu:

Popis funkcí tlačítek:

Pouze během přehrávání na celé obrazovce (v landscape módu): Umožňuje změnu formátu videa v těchto režimech:
1:1 Jsou očekávány čtvercové pixely
100% Celá obrazovka (bez okrajů)
16:9 Upraveno na formát 16:9
4:3 Upraveno na formát 4:3
Otevře ekvalizér. Ikona je zelená, pokud je ekvalizér aktivní. Vyžaduje Android 2.3 nebo novější.
Přehraje předchozí soubor ve frontě.
Spustí/pozastaví přehrávání stávajícího souboru.
Pozastaví přehrávání stávajícího souboru.
Přehraje následující soubor ve frontě.
ukončí přehrávač a smaže frontu.
Obsah

Pluginy

Pluginy jsou dostupné z výchozí obrazovky.

Momentálně jsou k dispozici následující pluginy:

Obsah

Plugin Nainstalované aplikace

Plugin Nainstalované aplikace zobrazuje všechny nainstalované aplikace.

Můžete v něm provádět následující operace:

Obsah

FTP plugin

FTP plugin umožňuje připojení k FTP serverům.

Klikněte na <Nové spojení> pro vytvoření nového připojení. Potom vložte název připojení.
Nyní můžete zadat název serveru a port, uživatelské jméno, heslo, vzdálenou složku a příkazy, které mají být odeslány po navázání připojení (oddělujte jednotlivé příkazy ;), typ serveru, firewall (proxy), pasivní mód a kódování názvů souborů.

Připojení:
Klepněte na tlačítko připojit. Po připojení se ikona komprimace změní na ikonu připojení. Použijte tuto ikonu pro změnu přenosového módu (binární, textový nebo automatický) a pro odpojení. V jednom okamžiku je podporováno pouze jedno připojení pro každý panel.

Typ serveru:
Pokud váš server není správně rozpoznán, můžete ho nadefinovat v Total Commanderu pro Windows a importovat ho do verze pro Android. Pokud to chcete udělat, otevřete váš wcx_ftp.ini, a najděte oddíl jako je tento:
[Unix1]
Template1=pppppppppp !S* TTT DDDDDDDD n*

Uložte tuto část do souboru nazvaného (pro tento příklad) Unix1.ini, nahrajte ho na SD kartu vašeho Android zařízení, a potom použijte funkci "Nahrání detekčního řetězce".

Firewall(proxy):
Toto otevře dialog pro konfiguraci vašeho firewallu(proxy serveru). Jsou podporovány všechny typy firewallů jako v desktopové verzi Total Commanderu, kromě typu HTTP. Nechte uživatelské jméno a heslo prázdné, pokud je váš firewall(proxy) nevyžaduje. První typ je nejobvyklejší, proto ho vyzkoušejte nejdříve.

Obsah

LAN plugin

LAN plugin umožňuje přístup k serverům v lokální síti LAN přes SMB (souborové sdílení Windows).

1. Klepněte na <Nový server>
2. Vložte jméno serveru pro seznam, např. Server1
3. Vložte název serveru v sítí

Abyste se mohli připojit, potřebujete síťové připojení do vaší LAN, např. přes WiFi.

Obsah

SFTP plugin

SFTP plugin umožňuje připojení k SFTP serverům (přenos souborů přes SSH). Pro FTPS (FTP přes SSL) potřebujete mít nainstalovaný FTP plugin.

Obsah

Cloudové pluginy

Jsou dostupné pluginy pro následující cloudové služby:

Obsah

WebDAV plugin

Připojení k WebDAV serverům, například k GMX, OwnCloud nebo CPanel (port 2078).

Obsah

WiFi (WLAN) plugin

Umožňuje posílání souborů mezi dvěma Android zařízeními, nebo z Androidu na jakékoli PC nebo telefon s webovým prohlížečem.

Odeslat:Vyberte soubory, ťukněte na a potom na "přes WiFi".

Příjem: ťukněte na "Přenos přes WiFi" ve výchozí složce. Potom naskenujte QR kód, nebo zadejte URL adresu manuálně.

Obsah

USB-disk plugin

Přístup k USB disku přes USB on the go na zařízeních, která normálně tento přístup nepovolují, jako je například Nexus 7 a 10.

Obsah

Řešení problémů

Zde jsou některé známé problémy a možná řešení:

Otázka: Total Commander pro Android nemůže připojit některá síťová sdílení.
Odpověď: Zkuste použít IP adresu místo jména serveru

Otázka: Total Commander pro Android neodesílá soubory přes bluetooth na upravené (custom) ROM.
Odpověď: Některé upravené ROM (např. Villarom 12.0.0 na HTC Hero) nemají správně implementovaný bluetooth. Zkuste v takovém případě použít jiný program pro ovládání bluetooth, např. Blueobex. Prosím kontaktujte nás pokud jiné bluetooth nástroje fungují a Total Commander ne.

Obsah